Planet TLWG

Syndicate content
Planet TLWG - http://linux.thai.net/planet
Updated: 1 hour 50 min ago

Thep: LaTeX Options for fonts-tlwg

5 July, 2014 - 17:27

การเพิ่มฟอนต์ลักษมัณในแพกเกจ Fonts-TLWG พร้อมกับรองรับใน LaTeX ด้วยนั้น ทำให้เกิดคำถามกับผมว่า ในเมื่อมีฟอนต์สองค่ายมาอยู่ด้วยกัน คือ ฟอนต์แห่งชาติของเนคเทค และ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับ SIPA (เว็บต้นทาง สาบสูญไปแล้วตามระเบียบของราชการไทย) ย่อมจะเกิดทางเลือกการใช้ฟอนต์ที่เด่นชัดระหว่างสองค่ายนี้ ซึ่งผู้ใช้อาจเลือกฟอนต์ได้โดยใช้คำสั่งใน preamble เช่น เมื่อต้องการใช้ฟอนต์ลักษมัณในเอกสาร:

\renewcommand{\sffamily}{laksaman} \AtBeginDocument{\sffamily}

แต่ด้วยแนวโน้มของความต้องการที่น่าจะสูงพอ ผมจึงตัดสินใจเพิ่ม option ให้กับแพกเกจ fonts-tlwg เสียเลย โดยผู้ใช้สามารถใส่ option ขณะ \usepackage ได้เลย โดยแบ่งหมวดหมู่ของ option ดังนี้:

 • การใช้ฟอนต์ sans-serif แทนค่าปกติที่เป็นฟอนต์ roman:
  • sans : ใช้ฟอนต์ sans-serif เป็นฟอนต์ปกติของเอกสาร
 • การกำหนดฟอนต์ roman, sans-serif, และ teletype ของเอกสาร:
  • rmkinnari : ให้ฟอนต์ kinnari เป็นฟอนต์ roman ปริยาย
  • rmnorasi : ให้ฟอนต์ norasi เป็นฟอนต์ roman ปริยาย
  • sfgaruda : ให้ฟอนต์ garuda เป็นฟอนต์ sans-serif ปริยาย
  • sflaksaman : ให้ฟอนต์ laksaman เป็นฟอนต์ sans-serif ปริยาย
  • sfumpush : ให้ฟอนต์ umpush เป็นฟอนต์ sans-serif ปริยาย
  • sfloma : ให้ฟอนต์ loma เป็นฟอนต์ sans-serif ปริยาย
  • sfwaree : ให้ฟอนต์ waree เป็นฟอนต์ sans-serif ปริยาย
  • ttttype : ให้ฟอนต์ ttype เป็นฟอนต์ teletype ปริยาย
  • ttttypist : ให้ฟอนต์ ttypist เป็นฟอนต์ teletype ปริยาย
  ตัวเลือกกลุ่มนี้ไม่ได้เปลี่ยนฟอนต์ปริยายของเอกสารโดยตรง แต่เปลี่ยนฟอนต์ทั้งสามตระกูลสำหรับใช้คละกันในเอกสาร
 • การกำหนดฟอนต์ปริยายของเอกสาร:
  • kinnari : ให้ฟอนต์ kinnari เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • garuda : ให้ฟอนต์ garuda เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • norasi : ให้ฟอนต์ norasi เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • laksaman : ให้ฟอนต์ laksaman เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • loma : ให้ฟอนต์ loma เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • purisa : ให้ฟอนต์ purisa เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • sawasdee : ให้ฟอนต์ sawasdee เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • ttype : ให้ฟอนต์ ttype เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • ttypist : ให้ฟอนต์ ttypist เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • umpush : ให้ฟอนต์ umpush เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  • waree : ให้ฟอนต์ waree เป็นฟอนต์ปริยายของเอกสาร
  ตัวเลือกกลุ่มนี้กำหนดฟอนต์ปริยายของทั้งเอกสาร โดยไม่ได้เปลี่ยนฟอนต์ทั้งสามตระกูล (อาจจะเหมาะกับเอกสารที่ใช้ฟอนต์เดียวทั้งเอกสาร เช่นหนังสือราชการไทยที่บังคับใช้ฟอนต์สารบรรณ)

ตัวอย่าง use case:

 • ต้องการใช้ฟอนต์ลักษมัณ (ดัดแปลงจากสารบรรณ) ทั้งเอกสาร (เช่น ในหนังสือราชการ): \usepackage[laksaman]{fonts-tlwg}
 • ต้องการใช้ฟอนต์ลักษมัณเป็น sans-serif (เช่น ในคำสั่ง \textsf{}) แทนฟอนต์ครุฑ (ฟอนต์ปริยายยังคงเป็น norasi): \usepackage[sflaksaman]{fonts-tlwg}
 • ต้องการใช้ฟอนต์ลักษมัณเป็นฟอนต์ปริยาย โดยต้องการผสมกับฟอนต์ roman, teletype ปกติ: \usepackage[sans,sflaksaman]{fonts-tlwg}
 • ต้องการใช้ฟอนต์ลักษมัณผสมกับฟอนต์กินรี โดยลักษมัณเป็นฟอนต์ปริยาย: \usepackage[sans,sflaksaman,rmkinnari]{fonts-tlwg}
 • ต้องการใช้ฟอนต์กินรีอย่างเดียวทั้งเอกสาร: \usepackage[kinnari]{fonts-tlwg}
 • ต้องการใช้ฟอนต์ครุฑผสมกับฟอนต์กินรี โดยฟอนต์ครุฑเป็นฟอนต์ปริยาย: \usepackage[sans,sfgaruda,rmkinnari]{fonts-tlwg}

เป็นฟีเจอร์ใหม่สำหรับ fonts-tlwg รุ่นหน้าที่จะรอออกรุ่นต่อไปครับ

Udomsak: My DevTools ที่ใช้ สำหรับ Mobile App development. บนระบบปฏิบัติการ Windows

5 July, 2014 - 17:07
เมื่อคืืน พอว่างก็ไล่เคลียร์งาน ที่ค้างๆ พี่ๆ และ ชาวบ้านเขาไว้ให้ เสร็จๆ ไป นึกขึ้นได้เคยเห็นบางคน ถามเรื่องการใช้ อุปกรณ์ไหนยังไงในการพัฒนา Web App , Mobile App บนฝั่ง Window ผมใช้ตามนี้ครับ

นอกเหนือจากนั้นก็แล้วแต่ ครับว่าจะใช้ ทำอะไรมากขนาดไหน  ถ้าเป็น Cordova Plugin Dev and Modify ก็จะใช้ ADT ( Android Developer Tool ) เข้ามาช่วย

 • Brackets  ( Adobe Opensource Editor )
  • Nodejs extension
  • Brackets-Git Extension 
  • ปลั๊กอิน อื่นๆ ที่เกียวข้อง   
 • Nodejs
 • Git Explorer 
 • Git Command Line on Windows
 • Process Hacker เอาไว้สำหรับ หา Process ที่รันและค้างอยู่ใน Memory รวมถึง ตัวที่มันกำลัง access network
 • Fiddle2  เอาไว้ Trap ดู Traffic HTTP ที่วิ่งไปมา ระหว่าง Server กับ  Browser client  ( ต้องการ .NET 4 )  
 • SysInternal Tool  - บางทีก็เอาไว้ใช้สำหรับ resolve ปัญหาบางอย่างที่ต้องการรู้ เช่น การ อ่าน-เขียน registry , Filelock , Access enum  ( permisson access dump )  ตัวนี้อาจไม่เกี่ยวกับ HTML5 dev.  
 • Wireshark เอาไว้ sniffer traffic 
 • ie Tab chrome extension สำหรับดสอบใน หนาต่างของ IE  
 • Ultimate user Agent chrome extension สำหรับทดสอบเปลี่ยน User Agent 

เพราะสาเหตุอะไรที่ผมใช้ ตัวนี้มาดูกัน 
 • ทำไงก็ได้ให้มันสามารถทำการ preview ตัว HTML ที่เราทำได้  ถ้าเป็น Linux ไม่ลำบากอะไรแค่ Module 'httpserver' ตัวเดียวจบ หรือ บวกกับ node-watch   
 • สนับสนุน git  ( ปล. ในเครื่องต้องลง Git  window program เรียบร้อยแล้วนะครับ )  git คือ version control  ทำให้ไม่ต้องคอย Save backup อยู่ตลอดๆ
SublimeText2 ผมเองก็ใช้ครับ แต่ มันขาดฟังก์ชั่น ที่ทำให้ต้อง relaod and setup webserver ( simple httpd ) ขึ้นมาเอง เลยเลือกใช้เป็น Brackets แทน 

  หลังจากผมทำการติดตั้ง Brackets แล้ว และ ลง Exension ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  


Options Live preview มีมาให้เป็นค่าปกติ ( Default ) ไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่ม ผมแก้โค้ด เสร็จสั่ง save มันก็โหลดอันที่แก้ขึ้นมาให้เลย   Git extension เองมีมาให้ครบฟังก์ชั่นการทำงาน
 • Branch 
 • Vesion 
 • Diff 
 • Log 
 • History 


ดู Process ที่ค้างอยู่ ถ้าค้างก็ Kill ซะMy site Article and Topic