โครงการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ Linux ภาษาไทย
Thai Linux Documentation Project


เราพยายามที่จะรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ Linux ที่เป็นภาษาไทย ให้มาอยู่ที่เดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยผู้เขียนรายต่อไปจะได้รู้ว่า เรื่องที่ตนเองกำลังจะเขียน มีคนเขียนไว้หรือยัง และเพื่อความสะดวกในการค้นหา ปัจจุบันรวบรวมเนื้อหาได้ดังนี้ กด ที่นี่ หากท่านต้องการ FTP Interface
หากท่านมีเอกสารที่เป็นภาษาไทย ที่เกี่ยวกับ Linux และต้องการเผยแพร่ โปรดส่งรายละเอียด, URL และ E-mail ของท่านมาได้ ที่นี่

LINKS$Id: index.html,v 1.6 1999/01/25 04:33:40 ott Exp $