ผู้สนับสนุน

2009-08-25 Update: เดิมนั้นผมไม่ได้บันทึกจำนวนเงินสนับสนุน เพราะอยากจะให้ความสำคัญกับน้ำใจที่ให้มากกว่าจำนวนเงิน อีกทั้งการระบุจำนวนเงิน อาจทำให้ผู้สนับสนุนบางท่านไม่สะดวกใจ แต่เพื่อความโปร่งใส ผมจึงขอเริ่มบันทึกจำนวนเงินตั้งแต่เดือน ส.ค. 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผมยังขอย้ำว่า ผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือกำลังใจที่ให้แก่กันมากกว่า

2004-07-03 Update: เนื่องจากผู้สนับสนุนบางท่าน ได้ช่วยสนับสนุนผมมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงคิดว่าสมควรจะแสดงความขอบคุณตามสมควร ผมจึงเริ่มบันทึกขอบคุณเป็นครั้งๆ ไป นับตั้งแต่เดือน ก.ค. 2547 เป็นต้นไป ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน รวมทั้งท่านที่ไม่ประสงค์จะออกนาม และท่านที่สนับสนุนในรูปอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน (ก่อน ก.ค. 2547)

กลับไปที่หน้า การสนับสนุนงานพัฒนา


free html hit counter