ตัวอย่างข้อความอักษรธรรมอีสาน

ข้อความภาษาลาว-ไทยอีสาน

เฮือนสามน้ำสี่

ᩌᩮᩬᩨᩁ ᪑ ᨶᩢ᩠ᨶ ᨯᩱᨠᩯᩌᩮᩬᩨᩁᨣᩕ᩠ᩅᩫ
เฮือนหนึ่งนั้น ได้แก่เฮือนครัว

ᨡᩬᩙᨶᩲᨣᩕ᩠ᩅᩫᩉᩲᩌ᩠ᨿᨷᩌᩭ ᨷᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᨿ᩠ᨶᨧᩯ᩠ᨷᨧᩫ᩠ᨾ
ของในครัวให้เฮียบฮ้อย บายเมี้ยนแจบจม

ᩀᩣᨸᩕᩈᩫ᩠ᨾᨸᩕᩈᩮ ᨷ᩠ᩅᩙᨧᩬᩙᩉᩱᩉ᩠ᨾᩴ
อย่าประสมประเส บ่วงจองไหหม้อ

ᩉᩲᨾᩦᨴᩴᨠᩮᩢ᩠ᨷᨳ᩠ᩅ᩠ᨿ ᩈ᩠ᩅ᩠ᨿᨯᩦᨾᩦᨲᩪᩈᩲ
ให้มีท่อเก็บถ้วย สวยดีมีตู้ใส่

ᩀᩣᩈᩩᨠᩮᩢ᩠ᨷᨡᩱ᩠ᩅᩅᩱ ᨯᩪᨯᩱᨷᩴᨦᩣ᩠ᨾ
อย่าสุเก็บไขว้ไว้ ดูได้บ่งาม

ᨩᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᩃᩨᩉ᩠ᨾᩴ ᨠᩮᩬᩨᩉᩱᨸ᩠ᩃᩣᨯᩯ᩠ᨠ
ชามหลือหม้อ เกือไหปลาแดก

ᩉ᩠ᨾᩴᨲᩯ᩠ᨠᩃᩫᩡᨷ᩠ᩅᩙᨩᩬᩁ ᨷᩣ᩠ᨿᨯᩱᩉᩲᩉ᩠ᨾᩨᩁᨾᩨ
หม้อแตกและบ่วงช้อน บายได้ให้หมื่นมือ

ᩀᩣᩉᩲᨯᩣᩴᨸᩨ ᪧ ᨳ᩠ᩅ᩠ᨿᨷ᩠ᩅᩙᨸᩮᩢ᩠ᨶᨠᩡᩉᩖᩨᩁ
อย่าให้ดำปื้อ ๆ ถ้วยบ่วงเป็นกะหลืน

ᩅᩮ᩠ᩃᩣᨠᩨ᩠ᨶᩋᩣᩉᩣ᩠ᨶ ᩁᩰᩢᩈᩥᩉᩱᩖᩃᩫ᩠ᨦᨴᩬᩙ
เวลากืนอาหาร โรคสิไหลลงท้อง

ᨡᩬᩙᨶᩯ᩠ᩅᨩᩲ ᨶᩲᨣᩕ᩠ᩅᩫᩉᩲᨠ᩠ᨿᩙᩉ᩠ᨾᩨᩁ
ของแนวใช้ ในครัวให้เกี้ยงหมื่น

ᩀᩣᩉᩲᨸ᩠ᩃᩣᨯᩯ᩠ᨠᨧᩨ᩠ᨶ ᨾᩯ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᩈᩥᨲᩯ᩠ᨠᩅᩧᩁ
อย่าให้ปลาแดกจื้น แมงวันสิแตกวึ่น

ᨾᩣᨡᩦᩈᩲᨣᩕ᩠ᩅᩫ
มาขี้ใส่ครัว

ᩀᩣᩉᩲᩉ᩠ᨾᩣᨠᩱᨠ᩠ᩅᩫ ᨡᩮᩫᩣᩀᩪᩌᩮᩬᩨᩁᨼᩱ
อย่าให้หมาไก่กั้ว เข้าอยู่เฮือนไฟ

ᨳᩨ᩠ᨠᩉᩣᩉ᩠ᨾᩣᨧᩢ᩠ᨦᩌᩱ ᩈᩥᨣᩣ᩠ᨷᩉᩱᩈᩮᩢ᩠ᨿᨩᩬᩁ
ถืกห่าหมาจังไฮ สิคาบไหเสียช้อน

ᩀᩣᩉᩲᩉ᩠ᨶᩋ᩠ᨶᨸᩱᨠ᩠ᩅᩫ ᩯᨾ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨡᩮᩫᩣᨣ᩠ᩅᩫ
อย่าให้หนอนไปกั้ว แมงวันเข้าคั่ว

ᩌᩢ᩠ᨠᩈᩣᨣᩕ᩠ᩅᩫᩉᩲᩌ᩠ᨿᨷᩌᩭ ᨯᩪᩃᩡᩉᩭᩈᩪᨴᩣ᩠ᨦ
ฮักษาครัวให้เฮียบฮ้อย ดูละห้อยสู่ทาง

ᩀᩣᩉᩲᨾᩦᨠᩕᨯᩪᩢᨠᩣ᩠ᨦ ᨣᩣ᩠ᨦᩀᩪᨶᩲᨣᩕ᩠ᩅᩫ
อย่าให้มีกระดูกก้าง ค้างอยู่ในครัว

ᨣᩫ᩠ᨶᩈᩥᩉ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᩅᩁᨶᩣᩙ ᩅᩣᨷᩴᨣᩮᩦ᩠ᨿᨷᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᨿ᩠ᨶ
คนสิหัวขวนนาง ว่าบ่เคยบายเมี้ยน

ᩌᩮᩫᩣᨲᩬᩙᨻ᩠ᨿ᩠ᨶᨸᩢ᩠ᨯᨹᩯ᩠ᩅ ᩌᩮᩬᩨᩁᨣᩕ᩠ᩅᩫᩀᩣᩉᩲᨠᩮᩫᩣ
เฮาต้องเพียรปัดแผ้ว เฮือนครัวอย่าให้เก่า

ᨸᩮᩫ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨦᨣᩣᩴᨻᩮᩥ᩠ᨶᩅᩮᩫᩣ ᨷᩮᩥ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨯᩉᩲᨷᩮᩥ᩠ᨦᨳᩣ᩠ᨶ
เป็นดั่งคำเพิ่นเว้า เบิ่งวัดให้เบิ่งถาน

ᨷᩮᩥ᩠ᨦᨷᩣ᩠ᨶᩉᩲᨷᩮᩥ᩠ᨦᨣᩕ᩠ᩅᩫ ᩉᩣᩢᩅᩣᨣᩕ᩠ᩅᩫᩈᩡᩋᩣ᩠ᨯᩃᩫ᩠ᩅ
เบิ่งบ้านให้เบิ่งครัว หากว่าครัวสะอาดแล้ว

ᨹᩱᨠᩴᨿᩬᩙᩅᩣᨯᩦ
ไผก็ย้องว่าดี

ᩌᩮᩨᩬᩁ ᪒ ᨶᩢ᩠ᨶ ᨯᩱᨠᩯᩁᩮᩨᩬᩁᨶᩬᩁ
เฮือน ๒ นั้น ได้แก่เฮือนนอน

ᨴᩢ᩠ᨦᨻᩯᩉ᩠ᨾᩋ᩠ᨶ ᩈᩮᩨᩬᨲ᩠ᨿᩙᨻ᩠ᨿᩙᨻᩨ᩠ᨶ
ทั้งแพหมอน เสื่อเตียงเพียงพื้น

ᩀᩣᩉᩲᩌᩮᩨᩬᩁᩌᩮᩫᩣᨧᩨ᩠ᨶ ᩉ᩠ᨾᩋ᩠ᨦᨾᩫ᩠ᩅᨠᩫ᩠ᩅᨡᩦᨺᩩᩁ
อย่าให้เฮือนเฮาจื้น หมองมัวกั้วขี้ฝุ่น

ᩌᩮᩫᩣᨲᩬᩙᨸᩩᩁᨠ᩠ᩅᩣ᩠ᨯᨹᩯ᩠ᩅ ᨴᩢ᩠ᨦᨻᩨ᩠ᨶᨶᩬᩢᨶᩲ
เฮาต้องปุนกวาดแผ้ว ทั้งพื้นนอกใน

ᩉᩲᨧᩮᩫᩣᨸᩢ᩠ᨯᨠ᩠ᩅᩣ᩠ᨯᩅᩱ ᨠ᩠ᨿᩙᩉ᩠ᨾᩨᩁᨦᩣ᩠ᨾᨲᩣ
ให้เจ้าปัดกวาดไว้ เกี้ยงหมื่นงามตา

ᨴᩢ᩠ᨦᨧᩯᨺᩣ ᨶᩬᩢᨶᩲᩈᩲᨠ᩠ᨿᩙ
ทั้งแจฝา นอกในใสเกี้ยง

ᨲ᩠ᨿᩙᩉ᩠ᨾᩋ᩠ᨶᨾᩩᩙ ᩈᩕᩉ᩠ᨶᩣᨶᩬᩁᨼᩪᩢᩈᩮᩨᩬ
เตียงหมอนมุ้ง สะหนานอนฟูกเสื่อ

ᩈᩮᩨᩬᩃᩫᩡᨹᩣ ᨷᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᨿ᩠ᨶᨣᩬᩙᨾᩨ
เสื้อและผ้า บายเมี้ยนค่องมือ

ᩉᩲᨧᩮᩫᩣᩌᩮᩢ᩠ᨯᨣᩪᨾᩨ ᨸᩢ᩠ᨯᨠ᩠ᩅᩣ᩠ᨯᩌᩮᩨᩬᩁᨶᩬᩁ
ให้เจ้าเฮ็ดคู่มื้อ ปัดกวาดเฮือนนอน

ᨲᩬᩁᨠᩖᩣ᩠ᨦᨣᩨ᩠ᨶ ᩉᩲᨲᩯ᩠ᨦᨸᩯ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩋ᩠ᨶᨾᩩᩙ
ตอนกลางคืน ให้แต่งแปงหมอนมุ้ง

ᩀᩣᩉᩲᨹᩫ᩠ᩅᩌᩮᩫᩣᨿᩩᩙ ᨿᩣ᩠ᨾᩃᩯ᩠ᨦᨲᩯ᩠ᨦᨷᩬᩁ
อย่าให้ผัวเฮาหยุ้ง ยามแลงแต่งบ่อน

ᨶᩬᩁᨲᩨ᩠ᨶᩃᩫ᩠ᩅ ᨷᩣ᩠ᨿᨾ᩠ᨿ᩠ᨶᨩᩮᩢ᩠ᨯᨳᩪ
นอนตื่นแล้ว บายเมี้ยนเช็ดถู

ᨲᩰᩡᨲᩢ᩠ᨦᨲᩪ ᩀᩣᩉᩲᨡᩱ᩠ᩅᨠᩮᩡᨠᩡ
โต๊ะตั่งตู้ อย่าให้ไขว่เกะกะ

ᩀᩣᩉᩲᨡᩬᩙᩌᩮᩫᩣᨩᩡ ᨴᩫ᩠ᩅᩌᩮᩨᩬᩁᨷ᩠ᨿ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨦ
อย่าให้ของเฮาซะ ทั่วเฮือนเบียนดัง

ᩉᩲᨧᩮᩫᩣᨧᩫ᩠ᨦᨧᩲᨾ᩠ᨿ᩠ᨶ ᩌᩮᩨᩬᩁᨶᩬᩁᩉᩲᩈᩡᨦᩣ
ให้เจ้าจงใจเมี้ยน เฮือนนอนให้สง่า

ᩈᩡᩋᩣ᩠ᨯᩉᩪᩈᩡᩋᩣ᩠ᨯᨲᩣ ᩉᩣᩋᩢ᩠ᨶᨯᩲᨠᩴᨯᩱ
สะอาดหูสะอาดตา หาอันใดก็ได้

ᩅᩮ᩠ᩃᩣᩉᩣ᩠ᨿᨠᩴᩌᩪ ᩅᩮ᩠ᩃᩣᨯᩪᨠᩴᨠᩰ
เวลาหายก็ฮู้ เวลาดูก็โก้

ᨸᩮᩢ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩣᨶᩢ᩠ᨦᨶᩬᩁ
เป็นหน้านั่งนอน

ᨧᩴᩃᩫᩡᨣᩯ᩠ᨦᨾᩬᩁ ᩀᩣᩉᩲᨠᩦ᩠ᨯᨡ᩠ᩅᩣ᩠ᨦᩌᩮᩨᩬᩁ
จอและแคงม้อน อย่าให้กีดขวางเฮือน

ᨷᩩᩙᨷ᩠ᨿ᩠ᨶᨡᩮᩥ᩠ᨶ ᨲᩣᨴᩴᨷᩴᨾ᩠ᨿ᩠ᨶ
บุงเบียนเขิง ต่าทอบ่เมี้ยน

ᩀᩣᩈᩥᨯᩱᩏᩫᩣᩈᩥ᩠ᨶ ᨸᩱᩅᩤ᩠ᨦᨴᩮᩥ᩠ᨦᩉᩫ᩠ᩅᨷᩬᩁ
อย่าสิได้เอาสิ้น ไปวางเทิงหัวบ่อน

ᨹᩫ᩠ᩅᩈᩥᨶᩬᩁᨷᩴᨯᩱ ᩈᩥᩈᩪᩁᨡᩧ᩠ᨶᨿᩢ᩠ᨦᨣᩨ᩠ᨶ
ผัวสินอนบ่ได้ สิสูนขึ้นยั่งคืน

ᨡᩬᩙᨲᩣᩴᨻᩨ᩠ᨶ ᩀᩣᨸᩱᨻᩣ᩠ᨯᨴᩮᩥ᩠ᨦᩉᩫ᩠ᩅ
ของต่ำพื้น อย่าไปพาดเทิงหัว

ᨾᩢ᩠ᨶᩈᩥᨹᩥ᩠ᨯᨣᩬᩙᨣᩕᩪ ᨷᩴᨾᩯ᩠ᨶᨶᩯ᩠ᩅᨯᩮᨧᩮᩫᩣ
มันสิผิดคองครู บ่แม่นแนวเดเจ้า

ᩉᩲᨧᩮᩫᩣᩏᩫᩣᨧᩲᨾ᩠ᨿ᩠ᨶ ᨧᩢ᩠ᨯᩌᩮᩨᩬᩁᩉᩲᨸᩮᩢ᩠ᨶᨷᩬᩁ
ให้เจ้าเอาใจเมี้ยน จัดเฮือนให้เป็นบ่อน

ᨧᩢ᩠ᨦᩈᩥᨶᩬᩁᩌᩬᨯᨧᩯ᩠ᨦ ᩈᩥᨺᩯ᩠ᨦᨩᩬᨯᨩᩮᩫᩣ
จังสินอนฮอดแจ้ง สิแฝงซอดเซ้า

ᨣᩢ᩠ᨶᨧᩮᩫᩣᨲᩯ᩠ᨦᨯᩦ
คันเจ้าแต่งดี

ที่มา: ชุดเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมอีสาน โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

ข้อความภาษาบาลี

บทบูชาคุณพระรัตนตรัย

ᨶᨾᩮᩣ ᨲᩔ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩋᩁᩉᨲᩮᩣ ᩈᨾ᩠ᨾᩣᩈᨾ᩠ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩔ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ᩍᨲᩥᨸᩥ ᩈᩮᩣ ᨽᨣᩅᩤ ᩋᩁᩉᩴ ᩈᨾ᩠ᨾᩣᩈᨾ᩠ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩮᩣ ᩅᩥᨩ᩠ᨩᩣᨧᩁᨱᩈᨾ᩠ᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᩈᩩᨣᨲᩮᩣ ᩃᩮᩣᨠᩅᩥᨴᩪ ᩋᨶᩩᨲ᩠ᨲᩁᩮᩣ ᨸᩩᩁᩥᩈᨴᨾ᩠ᨾᩈᩣᩁᨳᩥ ᩈᨲ᩠ᨳᩣ ᨴᩮᩅᨾᨶᩩᩔᩣᨶᩴ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩮᩣ ᨽᨣᩅᩤᨲᩥ
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ

ᩈ᩠ᩅᩣᨠ᩠ᨡᩣᨲᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩣ ᨵᨾ᩠ᨾᩮᩣ ᩈᨶ᩠ᨴᩥᨭ᩠ᨮᩥᨠᩮᩣ ᩋᨠᩣᩃᩥᨠᩮᩣ ᩑᩉᩥᨸᩔᩥᨠᩮᩣ ᩒᨸᨶᨿᩥᨠᩮᩣ ᨸᨧ᩠ᨧᨲ᩠ᨲᩴ ᩅᩮᨴᩥᨲᨻ᩠ᨻᩮᩣ ᩅᩥᨬ᩠ᨬᩪᩉᩦᨲᩥ
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ

ᩈᩩᨸᨭᩥᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᩏᨩᩩᨸᨭᩥᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᨬᩣᨿᨸᨭᩥᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᩈᩣᨾᩦᨧᩥᨸᨭᩥᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᨿᨴᩥᨴᩴ ᨧᨲ᩠ᨲᩣᩁᩥ ᨸᩩᩁᩥᩈᨿᩩᨣᩣᨶᩥ ᩋᨭ᩠ᨮᨸᩩᩁᩥᩈᨷᩩᨣ᩠ᨣᩃᩣ ᩑᩈ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᩋᩣᩉᩩᨱᩮᨿ᩠ᨿᩮᩣ ᨸᩣᩉᩩᩮᨱᨿ᩠ᨿᩮᩣ ᨴᨠ᩠ᨡᩥᩮᨱᨿ᩠ᨿᩮᩣ ᩋᨬ᩠ᨩᩃᩦᨠᩁᨱᩦᨿᩮᩣ ᩋᨶᩩᨲ᩠ᨲᩁᩴ ᨸᩩᨬ᩠ᨬᨠ᩠ᨡᩮᨲ᩠ᨲᩴ ᩃᩮᩣᨠᩔᩣᨲᩥ
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเณยฺโย ปาหุเณยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ

บทสวดทำวัตรพระ

ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩁᨲᨶᨸᨱᩣᨾ
พุทฺธรตนปณาม

ᨶᨾᩮᩣ ᨲᩔ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩋᩁᩉᨲᩮᩣ ᩈᨾ᩠ᨾᩣᩈᨾ᩠ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩔ ᪪
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

ᨿᩮᩣ ᩈᨶ᩠ᨶᩥᩈᩥᨶᩮ᩠ᨶᩣ ᩅᩁᨻᩮᩣᨵᩥᨾᩪᩃᩮ ᨾᩣᩁᩴ ᩈᩈᩮᨶᩴ ᨾᩉᨲᩥᩴ ᩅᩥᨩᩮᨿ᩠ᨿᩮᩣ
โย สนฺนิสินฺโน วรโพธิมูเล มารํ สเสนํ มหติํ วิเชยฺโย

ᩈᨾ᩠ᨻᩮᩣᨵᩥᨾᩣᨣᨧ᩠ᨨᩥ ᩋᨶᨶ᩠ᨲᨬᩣᨱᩮᩣ ᩃᩮᩣᨠᩩᨲ᩠ᨲᨾᩮᩣ ᨲᩴ ᨸᨱᨾᩣᨾᩥ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩴ ᪪
สมฺโพธิมาคจฺฉิ อนนฺตญาโณ โลกุตฺตโม ตํ ปณมามิ พุทฺธํ ฯ

ᨿᩮ ᨧ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩣ ᩋᨲᩦᨲᩣ ᨧ ᨿᩮ ᨧ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩣ ᩋᨶᩣᨣᨲᩣ ᨸᨧ᩠ᨧᩩᨸ᩠ᨸᨶ᩠ᨶᩣ ᨧ ᨿᩮ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩣ ᩋᩉᩴ ᩅᨶ᩠ᨴᩣᨾᩥ ᩈᨻ᩠ᨻᨴᩣ ᪪
เย จ พุทฺธา อตีตา จ เย จ พุทฺธา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย พุทฺธา อหํ วนฺทามิ สมฺพทา ฯ

ᩍᨲᩥᨸᩥ ᩈᩮᩣ ᨽᨣᩅᩤ ᩋᩁᩉᩴ ᩈᨾ᩠ᨾᩣᩈᨾ᩠ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩮᩣ ᩅᩥᨩ᩠ᨩᩣᨧᩁᨱᩈᨾ᩠ᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᩈᩩᨣᨲᩮᩣ ᩃᩮᩣᨠᩅᩥᨴᩪ ᩋᨶᩩᨲ᩠ᨲᩁᩮᩣ ᨸᩩᩁᩥᩈᨴᨾ᩠ᨾᩈᩣᩁᨳᩥ ᩈᨲ᩠ᨳᩣ ᨴᩮᩅᨾᨶᩩᩔᩣᨶᩴ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩮᩣ ᨽᨣᩅᩤᨲᩥ ᪪
อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ ฯ

ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩴ ᨩᩦᩅᩥᨲᩴ ᨿᩣᩅᨶᩥᨻ᩠ᨻᩣᨶᩴ ᩈᩁᨱᩴ ᨣᨧ᩠ᨨᩣᨾᩥ ᪪
พุทฺธํ ชีวิตํ ยาวนิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ ฯ

ᨶᨲ᩠ᨳᩥ ᨾᩮ ᩈᩁᨱᩴ ᩋᨬ᩠ᨬᩴ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩮᩣ ᨾᩮ ᩈᩁᨱᩴ ᩅᩁᩴ ᩑᨲᩮᨶ ᩈᨧ᩠ᨧᩅᨩ᩠ᨩᩮᨶ ᩉᩮᩣᨲᩩ ᨾᩮ ᨩᨿᨾᩘᨣᩃᩴ ᪪
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ พุทฺโธ เม สรณํ วรํ เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ ฯ

ᩏᨲ᩠ᨲᨾᩘᨣᩮᨶ ᩅᨶ᩠ᨴᩮᩉᩴ ᨸᩣᨴᨸᩴᩈᩩᩴ ᩅᩁᩩᨲ᩠ᨲᨾᩴ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩮ ᨿᩮᩣ ᨡᩃᩥᨲᩮᩣ ᨴᩮᩣᩈᩮᩣ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩮᩣ ᨡᨾᨲᩩ ᨲᩴ ᨾᨾᩴ ᪪
อุตฺตมงฺเคน วนฺเทหํ ปาทปํสุํ วรุตฺตมํ พุทฺเธ โย ขลิโต โทโส พุทฺโธ ขมตุ ตํ มมํ ฯ

ᨵᨾ᩠ᨾᩁᨲᨶᨸᨱᩣᨾ
ธมฺมรตนปณาม

ᩋᨭ᩠ᨮᨦ᩠ᨣᩥᨠᩣᩁᩦᨿᨸᨳᩮᩣ ᨩᨶᩣᨶᩴ ᨾᩮᩣᨠ᩠ᨡᨸ᩠ᨸᩅᩮᩈᩣᨿ ᩏᨩᩪ ᨧ ᨾᨣ᩠ᨣᩮᩣ ᨵᨾ᩠ᨾᩮᩣ ᩋᨿᩴ ᩈᨶ᩠ᨲᩥᨠᩁᩮᩣ ᨸᨱᩦᨲᩮᩣ ᨶᩥᨿ᩠ᨿᩣᨶᩥᨠᩮᩣ ᨲᩴ ᨸᨱᨾᩣᨾᩥ ᨵᨾ᩠ᨾᩴ ᪪
อฏฺฐงฺคิการียปโถ ชนานํ โมกฺขปฺปเวสาย อุชู จ มคฺโค ธมฺโม อยํ สนฺติกโร ปณีโต นิยฺยานิโก ตํ ปณมามิ ธมฺมํ ฯ

ᨿᩮ ᨧ ᨵᨾ᩠ᨾᩣ ᩋᨲᩦᨲᩣ ᨧ ᨿᩮ ᨧ ᨵᨾ᩠ᨾᩣ ᩋᨶᩣᨣᨲᩣ ᨸᨧ᩠ᨧᩩᨸ᩠ᨸᨶ᩠ᨶᩣ ᨧ ᨿᩮ ᨵᨾ᩠ᨾᩣ ᩋᩉᩴ ᩅᨶ᩠ᨴᩣᨾᩥ ᩈᨻ᩠ᨻᨴᩣ ᪪
เย จ ธมฺมา อตีตา จ เย จ ธมฺมา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย ธมฺมา อหํ วนฺทามิ สพฺพทา ฯ

ᩈ᩠ᩅᩣᨠ᩠ᨡᩣᨲᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩣ ᨵᨾ᩠ᨾᩮᩣ ᩈᨶ᩠ᨴᩥᨭ᩠ᨮᩥᨠᩮᩣ ᩋᨠᩣᩃᩥᨠᩮᩣ ᩑᩉᩥᨸᩔᩥᨠᩮᩣ ᩒᨸᨶᨿᩥᨠᩮᩣ ᨸᨧ᩠ᨧᨲ᩠ᨲᩴ ᩅᩮᨴᩥᨲᨻ᩠ᨻᩮᩣ ᩅᩥᨬ᩠ᨬᩪᩉᩦᨲᩥ ᪪
สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฺฐิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ ฯ

ᨵᨾ᩠ᨾᩴ ᨩᩦᩅᩥᨲᩴ ᨿᩣᩅᨶᩥᨻ᩠ᨻᩣᨶᩴ ᩈᩁᨱᩴ ᨣᨧ᩠ᨨᩣᨾᩥ ᪪
ธมฺมํ ชีวิตํ ยาวนิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ ฯ

ᨶᨲ᩠ᨳᩥ ᨾᩮ ᩈᩁᨱᩴ ᩋᨬ᩠ᨬᩴ ᨵᨾ᩠ᨾᩮᩣ ᨾᩮ ᩈᩁᨱᩴ ᩅᩁᩴ ᩑᨲᩮᨶ ᩈᨧ᩠ᨧᩅᨩ᩠ᨩᩮᨶ ᩉᩮᩣᨲᩩ ᨾᩮ ᨩᨿᨾᩘᨣᩃᩴ ᪪
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ ธมฺโม เม สรณํ วรํ เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ ฯ

ᩏᨲ᩠ᨲᨾᩘᨣᩮᨶ ᩅᨶ᩠ᨴᩮᩉᩴ ᨵᨾ᩠ᨾᨬ᩠ᨧ ᨴᩩᩅᩥᨵᩴ ᩅᩁᩴ ᨵᨾ᩠ᨾᩮᨿᩮᩣ ᨡᩃᩥᨲᩮᩣ ᨴᩮᩣᩈᩮᩣ ᨵᨾ᩠ᨾᩮᩣ ᨡᨾᨲᩩ ᨲᩴ ᨾᨾᩴ ᪪
อุตฺตมงฺเคน วนเทหํ ธมฺมญฺจ ทุวิธํ วรํ ธมฺเมโย ขลิโต โทโส ธมฺโม ขมตุ ตํ มมํ ฯ

ᨾᩘᨥᩁᨲᨶᨸᨱᩣᨾ
สงฺฆรตนปณาม

ᩈᩘᨥᩮᩣ ᩅᩥᩈᩩᨴ᩠ᨵᩮᩣ ᩅᩁᨴᨠ᩠ᨡᩥᨱᩮᨿ᩠ᨿᩮᩣ ᩈᨶ᩠ᨲᩥᨶ᩠ᨴᩕᩥᨿᩮᩣ ᩈᨻ᩠ᨻᨾᩃᨸ᩠ᨸᩉᩦᨶᩮᩣ ᨣᩩᨱᩮᩉᩥ ᨶᩮᨠᩮᩉᩥ ᩈᨾᩥᨴ᩠ᨵᩥᨸᨲ᩠ᨲᩮᩣ ᩋᨶᩣᩈᩅᩮᩤ ᨲᩴ ᨸᨱᨾᩣᨾᩥ ᩈᩘᨥᩴ ᪪
สงฺโฆ วิสุทฺโธ วรทกฺขิเณยฺโย สนฺตินฺทฺริโย สพฺพมลปฺปหีโน คุเณหิ เนเกหิ สมิทฺธิปตฺโต อนาสโว ตํ ปณมามิ สงฺฆํ ฯ

ᨿᩮ ᨧ ᩈᩘᨥᩣ ᩋᨲᩦᨲᩣ ᨧ ᨿᩮ ᨧ ᩈᩘᨥᩣ ᩋᨶᩣᨣᨲᩣ ᨸᨧ᩠ᨧᩩᨸ᩠ᨸᨶ᩠ᨶᩣ ᨧ ᨿᩮ ᩈᩘᨥᩣ ᩋᩉᩴ ᩅᨶ᩠ᨴᩣᨾᩥ ᩈᨻ᩠ᨻᨴᩣ ᪪
เย จ สงฺฆา อตีตา จ เย จ สงฺฆา อนาคตา ปจฺจุปฺปนฺนา จ เย สงฺฆา อหํ วนฺทามิ สพฺพทา ฯ

ᩈᩩᨸᨭᩥᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᩏᨩᩩᨸᨭᩥᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᨬᩣᨿᨸᨭᩥᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᩈᩣᨾᩦᨧᩥᨸᨭᩥᨸᨶ᩠ᨶᩮᩣ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᨿᨴᩥᨴᩴ ᨧᨲ᩠ᨲᩣᩁᩥ ᨸᩩᩁᩥᩈᨿᩩᨣᩣᨶᩥ ᩋᨭ᩠ᨮᨸᩩᩁᩥᩈᨸᩩᨣ᩠ᨣᩃᩣ ᩑᩈ ᨽᨣᩅᨲᩮᩣ ᩈᩣᩅᨠᩈᩘᨥᩮᩣ ᩋᩣᩉᩩᨱᩮᨿ᩠ᨿᩮᩣ ᨸᩣᩉᩩᨱᩮᨿ᩠ᨿᩮᩣ ᨴᨠ᩠ᨡᩥᨱᩮᨿ᩠ᨿᩮᩣ ᩋᨬ᩠ᨩᩃᩦᨠᩁᨱᩦᨿᩮᩣ ᩋᨶᩩᨲ᩠ᨲᩁᩴ ᨸᩩᨬ᩠ᨬᨠ᩠ᨡᩮᨲ᩠ᨲᩴ ᩃᩮᩣᨠᩔᩣᨲᩥ ᪪
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเณยฺโย ปาหุเณยฺโย ทักขิเณยฺโย อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺสาติ ฯ

ᩈᩘᨥᩴ ᨩᩦᩅᩥᨲᩴ ᨿᩣᩅᨶᩥᨻ᩠ᨻᩣᨶᩴ ᩈᩁᨱᩴ ᨣᨧ᩠ᨨᩣᨾᩥ
สงฺฆํ ชีวิตํ ยาวนิพฺพานํ สรณํ คจฺฉามิ

ᨶᨲ᩠ᨳᩥ ᨾᩮ ᩈᩁᨱᩴ ᩋᨬ᩠ᨬᩴ ᩈᩘᨥᩮᩣ ᨾᩮ ᩈᩁᨱᩴ ᩅᩁᩴ ᩑᨲᩮᨶ ᩈᨧ᩠ᨧᩅᨩ᩠ᨩᩮᨶ ᩉᩮᩣᨲᩩ ᨾᩮ ᨩᨿᨾᩘᨣᩃᩴ ᪪
นตฺถิ เม สรณํ อญฺญํ สงฺโฆ เม สรณํ วรํ เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เม ชยมงฺคลํ ฯ

ᩏᨲ᩠ᨲᨾᩘᨣᩮᨶ ᩅᨶ᩠ᨴᩮᩉᩴ ᩈᩘᨥᨬ᩠ᨧ ᨴᩩᩅᩥᨵᩩᨲ᩠ᨲᨾᩴ ᩈᩘᨥᩮ ᨿᩮᩣ ᨡᩃᩥᨲᩮᩣ ᨴᩮᩣᩈᩮᩣ ᩈᩘᨥᩮᩣ ᨡᨾᨲᩩ ᨲᩴ ᨾᨾᩴ ᪪
อุตฺตมงฺเคน วนฺเทหํ สงฺฆญฺจ ทุวิธุตฺตมํ สงฺเฆ โย ขลิโต โทโส สงฺโฆ ขมตุ ตํ มมํ ฯ

ที่มา: ແບບຣຽນໄວ ເຫຼັ້ມສອງ ຣຽນອ່ານໝັງສືທັມ ຂຽນເປັນພາສາບາລີ (PDF) โดย ພຼະຍາຫຼວງມະຫາເສນາ(ຜູຍ)