สถิติการแปลบทความชุด The Cathedral and the Bazaar

afterword.th.po100%(26/0/0)
cathedral-bazaar.th.po88%(317/0/42)
hacker-history.th.po0%(0/0/110)
hacker-revenge.th.po0%(0/0/151)
homesteading.th.po100%(328/0/0)
introduction.th.po0%(0/0/35)
magic-cauldron.th.po0%(0/0/353)