การสนับสนุนงานพัฒนา

งานพัฒนาซอฟต์แวร์เสรี เป็นงานที่ทำด้วยความสมัครใจ การเข้าร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่ได้รับจาก license ของซอฟต์แวร์เสรี และผมก็พยายามใช้สิทธินั้นอย่างเต็มที่ เท่าที่ความสามารถของตนจะมี เพื่อประโยชน์ของตนซี่งเป็นผู้ใช้คนหนึ่ง และรวมไปถึงผู้ใช้อื่นๆ ด้วย

คุณสามารถช่วยสนับสนุนงานพัฒนาของผมนี้ได้ ด้วยรางวัลเล็กๆ น้อยๆ หากคุณพอใจในผลที่ได้รับ เพื่อที่ผมจะสามารถทำงานที่เหลืออยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอาจสนใจ แนวคิดเบื้องหลัง ของการเปิดหมวกของผมก็เป็นได้ :-)

วิธีการ

หากประสงค์จะอุดหนุนเป็นตัวเงิน กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มสนับสนุนการพัฒนา เพื่อกรอกข้อมูลพร้อมแนบเช็คหรือธนาณัติหรือหลักฐานการฝาก/โอนเงิน ส่งมายังที่อยู่ในแบบฟอร์ม (คุณสามารถเลือกหัวข้อ "กรุณางดเปิดเผยชื่อของข้าพเจ้า" ได้ หากไม่ประสงค์จะออกนามในหน้าขอบคุณ)

วิธีสั่งจ่าย

  1. (สำหรับเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์
    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาประชาชื่น หมายเลขบัญชี 092-2-31743-6
  2. (สำหรับบริเวณ จ. ขอนแก่น) ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์
    ธ.กรุงไทย สาขาประตูเมือง หมายเลขบัญชี 425-1-72212-4
  3. ธนาณัติ สั่งจ่าย นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์
    33/19-20 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  4. เช็ค สั่งจ่าย นายเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์

(คำแนะนำ: หากคุณไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือขอนแก่น การสั่งจ่ายด้วยธนาณัติจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด)

*** สำหรับการสั่งจ่ายด้วยการฝาก/โอนเงิน ขอความกรุณาแนบสำเนาใบนำฝาก มาพร้อมกับแบบฟอร์มฯ ด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการเปิดเผยชื่อหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผมในการทำงบดุล ขอบคุณครับ ***

หากเป็นการสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน กรุณาติดต่อผมได้ตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม

ขอบคุณ

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงานพัฒนาของผมทุกท่าน

และขอขอบคุณนักพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีท่านอื่นๆ ทุกท่าน ที่สละเวลาและแรงกายแรงสมองช่วยกันพัฒนา

หมายเหตุ


free html hit counter