Planet TLWG

Syndicate content
Planet TLWG - http://linux.thai.net/planet
Updated: 13 min 24 sec ago

LookHin: 8 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ช่วยให้ Apache Web Server ปลอดภัยมากขึ้น

13 min 24 sec ago

วันนี้เรามาทำให้ Apache Web Server ของเราปลอดภัยมากขึ้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ 8 ขั้นตอนกันครับ ถึงแม้จะไม่ได้ปลอดภัยขึ้นถึงระดับที่ไม่สามารถแฮกได้ แต่อย่างน้อยก็ทำให้ผู้ที่จะโจมตีต้องทำการบ้านมากขึ้นนิดหนึ่ง โดยเราจะเน้นไปที่การปิด Error ต่างๆ ของระบบ และแถมท้ายด้วยการติดตั้ง ModSecurity ซึ่งเป็น Web Application Firewall (WAF) ที่จะช่วยป้องกันเว็บไซต์ของเราให้ปลอดภัยจากการโจมตีในแบบต่างๆ ได้มากขึ้น

1. ยกเลิกการแสดงหน้า welcome page

ปกติแล้วเวลาที่เราติดตั้ง apache  ระบบจะสร้างหน้า welcome page ขึ้นมาให้เรา ซึ่งจะบอกทุกอย่างเกียวกับระบบ แต่ปกติหน้านี้จะไม่แสดงถ้าเราทำหน้า index ขึ้นมาแล้ว แต่ว่าลบมันทิ้งไปเลยก็ดีกว่าครับ ขั้นตอนก็ง่ายๆ เข้าไปลบไฟล์ /etc/httpd/conf.d/welcome.conf ได้เลยครับ

1 # rm /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

ก่อนลบไฟล์ /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

หลังลบไฟล์ /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

2. ซ่อนการแสดงเวอร์ชั่นของ Apache และ OS จากหน้า Error
ทุกครั้งที่มีการเรียกไฟล์ที่ไม่มีอยู่ใน website ของเรา Apache จะแสดงข้อมูลขึ้นมาว่าเราใช้ Apache และ OS version อะไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดี ที่จะให้แฮกเกอร์นำข้อมูลเหล่านั้นไปหาช่องโหว่มาโจมตี โดยเราสามารถปิดการแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการแก้ไขไฟล์ /etc/httpd/conf/httpd.conf

เปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข จะใช้ vi หรือ nano แล้วแต่ถนัด

1 # nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

จากนั้นแก้ค่า ServerSignature และ ServerTokens ตามนี้ครับ

1 2 ServerSignature Off ServerTokens Prod

ก่อนแก้ไขจะเห็นว่าถ้ามี Error ระบบจะแสดงเวอร์ชั่นของ Apache และ OS ขึ้นมา

หลังจากแก้ไขแล้วจะแสดงแค่ Error อย่างเดียว

3. ยกเลิกการแสดงไฟล์ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์
ถ้าหากว่าเราเปิดเข้าไปในไดเร็กทอรี ที่ยังไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ ระบบจะแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นมาให้ ซึ่งจะไม่ปลอดภัยเลยหากว่าแฮกเกอร์สามารถเห็นไฟล์ในไดเร็กทอรีต่างๆ ของเราได้หมด การเปิดออฟชั่นนี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่ม Options -Indexes เข้าไปในไฟล์ /etc/httpd/conf/httpd.conf

เปิดไฟล์ httpd.conf ขึ้นมาแก้ไข

1 # nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

เพิ่ม Options -Indexes เข้าไปในส่วนของ (ปกติจะมีอยู่แล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ใส่เป็น -Indexes)

1 2 3 <Directory /var/www/html> Options -Indexes </Directory>

ก่อนการแก้ไข จะเห็นว่าระบบแสดงชื่อไฟล์ขึ้นมาให้

หลังการแก้ไข เราก็จะไม่เห็นไฟล์ต่างๆแล้ว

4. ปิดโมดูลที่ไม่จำเป็น
ค่าแรกเริ่มของ Apache จะเปิดโมดูลต่างๆ ขึ้นมาเกือบทั้งหมด แต่บางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้ เปิดไว้ก็อาจจะเป็นช่องโหว่ให้โดนแฮกเกอร์โจมตี ทางทีดีปิดมันไว้ดีกว่า ถ้าอันไหนจะใช้เราค่อยมาเปิดทีหลัง โมดูลต่างๆ พวกนี้เราสามารถเข้าไปเปิดและเปิดได้ที่ไฟล์ /etc/httpd/conf/httpd.conf โดยค้นหาคำว่า LoadModule และทำการใส่เครื่องหมาย # หน้าโมดูลที่ไม่ต้องการ อย่างเช่นโมดูล mod_info, mod_userdir, mod_autoindex

เปิดไฟล์ httpd.conf ขึ้นมาเปิดหรือปิดโมดูลที่ต้องการ

1 # nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

5. ปิดการทำงานของ Server Side Includes และ CGI Execution
ทุกวันนี้คงไม่มีใครใช้ SSI และ CGI ในการทำเว็บกันแล้ว การปิดการทำงานก็ง่ายๆ แค่เพิ่ม -Includes และ -ExecCGI ใน httpd.conf ในส่วนของ Directory

เปิดไฟล์ httpd.conf

1 # nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

เพิ่ม -Includes -ExecCGI เข้าไปในส่วนของ Directory

1 2 3 <Directory /var/www/html> Options -Indexes -Includes -ExecCGI </Directory>

6. ทำการเก็บ Log ของทุก VirtualHost ที่อยู่ในเซิฟเวอร์
ทำได้โดยการเพิ่ม ErrorLog และ CustomLog เข้าไปใน VirtualHost

1 2 3 4 5 6 7 <VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@www.example.com DocumentRoot /var/www/www.example.com ServerName www.example.com ErrorLog /var/log/httpd/www.example.com-error_log CustomLog /var/log/httpd/www.example.com-access_log common </VirtualHost>

7. ติดตั้ง mod_security
mod_security เป็น Web Application Firewall (WAF) ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้เซิฟเวอร์เรามากขึ้น โดยสามารถป้องกันการทำ SQL Injection ได้ด้วย

อย่างแรก ทำการติดตั้ง EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) กันก่อน

1 2 3 4 5 6 7 ## RHEL/CentOS 6 ## สำหรับเครื่อง 32-Bit # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm # rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm   ## RHEL/CentOS 6 ## สำหรับเครื่อง 64-Bit # wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm # rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

จากนั้นติดตั้ง mod_security เป็นอันเรียบร้อย

1 # yum install mod_security

8. ทำการอัพเกรด Apache อย่างสม่ำเสมอ

1 # yum update httpd

Udomsak: Log Android dev to elasticsearch

13 min 24 sec ago
Simple Log server สำหรับ  Android  Development. 


หลังจากพบปัญหา ระหว่างการพัฒนา แอพพลิเคชั่นโมบาย  แล้วต้องมอนิเตอร์ดู  log-stream  ซ่งสามารถทำได้ด้วยคำสั่ง

adb logcat


แต่ปัญหาก็คือ ไม่สามารถทำการสืบค้นย้อนกลับ ตามที่ต้องการด้วย จะโหลดเอา  graylog2  มาใช้ก็จะเสียเวลาไปหน่อย เลยเลือกเอา  elasticsearch + logstash  + kibana3  เอามาทำ ระบบ log server แบบ ง่ายๆ ดีกว่า ปล. log.io ก็ใช้ได้ครับ แต่ทำให้  เครื่อง hang ( browser freeze )ความต้องการเริ่มต้น  ( prerequisite )

-  Java  แต่เนื่องจากผมได้ทำการ setup ตอนทำงาน Android  จะขอข้ามตรงนี้ไป และ อนุมาน ว่าค่าเริ่มต้นในส่วนของ Java ได้ทำการ Set ไว้แล้ว
 1. เริ่มจาก ดาวน์โหลด  elasticsearch    
 2. ต่อมา ดาวน์โหลด logstash  


เริ่มจาก ทำการรัน  logstash เอาไว้ก่อนเลย  ( Start  logstash verbose output and listen on tcp port '9999' )

udomsak$ ./logstash --verbose -e 'input { tcp { port=>9999 } } output { elasticsearch {} }'

จากนั้น ออนไลน์ elasticsearch ( assume you in elasticsearch path )  

udomsak$  ./elasticsearchทำการ pipe output ของ  adb logcat  ส่งไปยัง  Service

adb logcat | nc  127.0.0.1 9999 -


เปิด kibana3 โดยไปที่ localhost port 9292

udomsak$  ./logstash-web 

My site Article and Topic

Prach: My Contribution to Debian, 2014-2

13 min 24 sec ago
Upload:
- phpunit">">"> (3.7.28-1)
- php-codecoverage (">">">1.2.13+dfsg2-1)
- php-token-stream (">">">1.2.1-1)
- phpunit-selenium (">">">1.3.3-1)
- phpunit-mock-object (">">">1.2.3-1)
- (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)">Sponsor by David Prévot
  + php-mail (1.2.0-6)
  + php-http-webdav-server ( (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)">1.0.0RC6-2)
  + php-xml-dtd ( (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)">0.5.2+dfsg1
(Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)">  + (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)">php-timer ( (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)"> (Uploader: taffit@debian.org)">1.0.5-1)
- php-zmq (new), sponsor by Laszlo Boszormenyi
- debpear/0.4 (native) -- automatically builds and installs PEAR package as Debian packages
  + add supported for channel and PECL packages
- haproxy (1.4.25-1), sponsor by Apollon Oikonomopoulos

Other packages:
 - docker.io (0.8.0+dfsg1-1), added zsh completion.

Bugs:
#732641 -- pkg-php-tools: Please, remove tests file with Buildsystem-phppear
#736294 -- pkg-php-tools: causes directory vs. symlink conflicts
#730316 -- php-mail: FTBFS: test failures in smtp_error test
#737453 -- php-codecoverage: Sourceless file (minified) (jquery)
#738373 -- php-xml-dtd: FTBFS: chmod: cannot access .. No such file or directory
#738416 -- php-http-webdav-server: FTBFS: chmod: cannot access .. No such file or directory
#737558 [P] -- pkg-php-tools: Please, support Zend extensions

TODO:
- http://dep.debian.net/deps/dep8/
- Join the NM process (if I have time)


Udomsak: ฺBangkok Coffee shop suite for working space free wi-fi - Electricity plug

13 min 24 sec ago
ร้านกาแฟ ที่มีปลั๊กไฟ และ บริการฟรี ไวไฟ


https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z7uZjMMQ0VKc.kFBrL2o1MUpY

Link นี้จะ Update เกือบตลอดเวลานะครับ เนื่องจากเป็นที่ ที่ผมจะไปอยุ่ เป็นประจำ สลับกันไป

My site Article and Topic

Udomsak: ตารางรายการแข่ง รถมอเตอร์ไซด์ ปี 2014

13 min 24 sec ago
Schedule Moto-GP 2014DownLoad iCal ( Calendar Link )  ( MotoGP, every class , World SuperBike. 
Download CalendarMy site Article and Topic

Thep: Fonts-TLWG 0.6.0

13 min 24 sec ago

ออกไปแล้วเมื่อวาน สำหรับ Fonts-TLWG 0.6.0 สำหรับรุ่นนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ทำให้ถึงกับต้องเพิ่มเลขรุ่นที่เลขกลาง ก็คือการรองรับภาษาชาติพันธุ์อย่างมีการเตรียมการ

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาชาติพันธุ์ กรุณาอ่าน blog เก่า และ บทความของคุณอนงค์ เพิ่มเติม

ที่ว่า รองรับอย่างมีการเตรียมการ ก็เพราะในรุ่นก่อนก็สามารถรองรับได้ในระดับหนึ่ง หลังจากที่ Pango 1.31.0 (GNOME 3.6) ขึ้นไปได้โละ engine ภาษาไทยที่ใช้ วทท. 2.0 (มอก. 1566-2541) ทิ้ง และย้ายไปใช้ HarfBuzz จัดการแทน ก็ทำให้กระบวนการวาดภาษาไทยย้ายหนีจาก วทท. 2.0 มาเป็น normalization ตามข้อกำหนดยูนิโค้ด โดยปริยาย ซึ่งข้อกำหนดนี้จะผ่อนคลายกว่า วทท. 2.0 ที่ผูกติดกับภาษาไทยเพียงภาษาเดียว เพราะยูนิโค้ดได้เตรียมการเผื่อการใช้อักษรไทยเขียนภาษาชาติพันธุ์ต่าง ๆ เอาไว้ด้วย ทำให้ฟอนต์ชุด TLWG รุ่นเก่าก็สามารถใช้เขียนภาษาชาติพันธุ์ได้ทันที แต่จะเป็นการวางอักขระซ้อนกันแบบไม่มีการจัดตำแหน่ง บางกรณีก็วางแล้วไม่ซ้อนกัน บางกรณีก็ซ้อนทับกัน แต่ในฟอนต์รุ่น 0.6.0 นี้ มีการออกแบบเพื่อรองรับกรณีต่าง ๆ ให้จัดวางอักขระได้อย่างสวยงาม

ข้อกำหนด วทท. 2.0 นั้น มีลำดับการซ้อนสระและวรรณยุกต์ตายตัวตามอักขรวิธีภาษาไทย แต่เมื่ออักษรไทยถูกใช้เขียนภาษาชาติพันธุ์ จะมีการดัดแปลงอักขระบางตัวเพิ่มเติม เช่น ใช้ไม้ไต่คู้กำกับเหนือสระบน ใช้วรรณยุกต์เหนือไม้ไต่คู้ ใช้ทัณฑฆาตหรือยามักการเป็นวรรณยุกต์เพิ่มเติม การประพินทุใต้สระ การวางสระบนเหนือสระอา หรือกระทั่งดัดแปลงไม้ตรีใช้เป็นสระพิเศษ!

ภาษาชาติพันธุ์ที่ใช้ในรูป (ตั้งแต่บรรทัดที่สองเป็นต้นไป ส่วนบรรทัดแรกใช้ทดสอบฟอนต์ตามข้อกำหนดยูนิโค้ดเท่านั้น) :-

 • ภาษากูย/ส่วย (สุรินทร์) [1]:
  • ปะเฺติ็ลฺ = ขันตักน้ำ
  • โฺญฺ็จฺ = หยุดกึกเพราะกลัวหรือตกใจ
 • ภาษาเขมรถิ่นไทย (สุรินทร์):
  • ปั็วฮฺ
  • ทฺ็อง
  • เปฺิ็ว
  • มูํย
 • ภาษาบรู/ข่า:
  • แต็่ง = to spread
  • เจฺํอ = already
  • เปรฺิ่ห์ = dirty
  • โจ๊่ = bunch of bamboo
  • เปฺี่ย = to mix
 • ภาษาโส้:
  • โฺทร = โส้ (ชื่อภาษา)
 • ภาษาช์อง (จันทบุรี):
  • ม็่อง
 • ภาษาญัฮกุร [อ่านว่า ญะกุ้น] (ชัยภูมิ):
  • เติ็ง
 • ภาษาละว้า:
  • อาื = chase
  • ยาึ = mine
 • ภาษามลายูปาตานี [2]:
  • จือรฺุ
  • การฺู

การใช้งานเหล่านี้ นอกจากทำให้ต้องยกเครื่องจาก วทท. 2.0 เป็นยูนิโค้ดแล้ว ยังมีผลต่อการออกแบบฟอนต์ที่ต้องรองรับกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วย

สำหรับฟอนต์ TrueType/OpenType สิ่งที่ทำเพิ่มก็คือ:

 • เพิ่ม glyph สำหรับอักขระยกสูงเพิ่มเติม นอกจากชุดวรรณยุกต์ปกติในฟอนต์ทั่วไปแล้ว ก็ต้องมีไม้ไต่คู้ นิคหิต และยามักการยกสูงเพิ่มด้วย โดย glyph ชุดนี้จะมีขนาดย่อส่วนลงเล็กน้อย แต่ไม่ใช่ scale down ตามปติ เพราะจะทำให้ได้เส้นที่บางลง แต่จะเป็นการวาดด้วยเส้นหนาเท่าเดิมให้ตัวเล็กลง
 • เพิ่มกฎ GSUB ในการแปลงอักขระชุดดังกล่าวให้เป็นตัวยกสูง โดยต้องครอบคลุมทุก combination ไม่ใช่แค่ที่มีในภาษาไทย
 • เพิ่ม anchor ให้กับอักขระเหนือบรรทัด ให้สามารถซ้อนกันได้ครบทุกคู่ ไม่ใช่แค่ที่มีในภาษาไทย
 • เพิ่ม anchor ชนิด BelowMark อีกชนิดหนึ่งในตาราง 'mkmk' (mark to mark) เพื่อรองรับการซ้อนสระล่างใต้พินทุ พร้อมทั้งเพิ่ม anchor ให้กับ glyph แต่ละ glyph ให้ครบ

นอกจากนี้ ยังได้ ส่งแพตช์ สำหรับแก้ให้ HarfBuzz normalize อักขระใต้บรรทัดให้พินทุมาก่อนสระล่างอย่างถูกต้องด้วย ซึ่งแพตช์ยังอยู่ระหว่างอภิปราย

แต่เนื่องจากฟอนต์ชุด TLWG ยังมีการใช้งานใน LaTeX (pdfTeX engine) ด้วย ซึ่งใน LaTeX ยังคงใช้ PUA glyph แบบเก่า (ที่เรียกกันว่า ตัวหลบ) อยู่ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการปรับข้อมูล OpenType ข้างต้นได้ จึงต้องปรับขยายกฎ LIGKERN ให้ครอบคลุมกรณีของภาษาชาติพันธุ์เพิ่มเติม กล่าวคือ ต้องเพิ่มกฎต่อไปนี้:

 • ใช้วรรณยุกต์ยกสูงถ้าตามหลังไม้ไต่คู้ วรรณยุกต์ หรือทัณฑฆาต (กฎ LIGKERN ใน LaTeX จะใช้วรรณยุกต์ตัวลดต่ำโดยปริยาย แล้วค่อยใช้กฎ LIGKERN ยกให้สูงขึ้น ซึ่งจะกลับกันกับฟอนต์บนเดสก์ท็อป)
 • ใช้วรรณยุกต์ยกสูงหลบซ้ายถ้าตามหลังไม้ไต่คู้ วรรณยุกต์ หรือทัณฑฆาตที่หลบซ้าย
 • ใช้สระบนที่หลบซ้ายถ้าตามหลังพินทุที่ตามหลังพยัญชนะหางยาว (ป ฝ ฟ ฬ)
 • ใช้สระอุ อู ลดต่ำเมื่อตามหลังพินทุ
 • generalize กฎอื่น ๆ ที่บังเอิญเจาะจงเฉพาะกรณีที่ปรากฏในภาษาไทยไว้ เช่น ใช้นิคหิตหลบซ้ายหลังสระอูและพินทุที่ตามหลังพยัญชนะหางยาว, ใช้สระบนหลบซ้ายถ้าตามหลังสระอุ อู ที่ตามหลังพยัญชนะหางยาว)

นั่นคือสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้สำหรับ LaTeX ยังมีกรณีที่ขาดเหลืออยู่ซึ่งยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตาราง LTH encoding เต็มแล้ว ไม่มีช่องเหลือให้เพิ่ม PUA glyph เช่น

 • ยามักการยกสูง
 • ไม้ไต่คู้ นิคหิต ยามักการ ที่ยกสูงและหลบซ้าย

ถือเป็นข้อจำกัดที่ต้องพยายามหาทางแก้ไขในรุ่นถัดไป แต่ขณะนี้ก็ถือว่าครอบคลุมกรณีในภาษาชาติพันธุ์ได้พอสมควรแล้ว (ข้อจำกัดนี้มีเฉพาะสำหรับ pdfTeX เท่านั้น ส่วนฟอนต์บนเดสก์ท็อป หรือ XeTeX รองรับครบทุกกรณี)

ผลพลอยได้ระหว่าง fine-tune ฟอนต์ก็คือ ได้เพิ่มฟอนต์ Umpush Light สำหรับการใช้งานใน LaTeX แล้วด้วย โดยสามารถกำหนดฟอนต์ด้วยคำสั่ง \usefont เช่น

\usefont{LTH}{umpush}{l}{n} % ตัวตรง \usefont{LTH}{umpush}{l}{it} % ตัวเอียง

ฟอนต์รุ่นนี้ ได้อัปโหลดเข้า Debian sid (สำหรับเดสก์ท็อป) และที่ CTAN (สำหรับ LaTeX) แล้วทันทีหลังจากออกรุ่นที่ต้นน้ำ สำหรับ LaTeX ใน Debian นั้น ต้องรอทีม TeX ของ Debian อัปเดตพร้อมกับภาษาอื่น ๆ ในแพกเกจ texlive-lang-other ต่อไป

อ้างอิง:
[1]
นเรศ นโรปกรณ์. (๒๕๓๖). อัจฉริยลักษณ์และความเป็นวิทยาศาสตร์ของลายสือไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. ISBN 974-276-975-3.
[2]
ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๓). คู่มือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. ISBN 978-616-7073-25-5.

MrChoke: Cycling For Kids by กฤษณ์ ปีที่6

13 min 24 sec ago
วันเสาร์ – อาทิตย์ นี้มีโอกาสเข้าร่วมปั่นการกุศลในรายการ Cycling For Kids by กฤษณ์  ปีที่6 ตอน : มาราธอน 24 ชม. ปั่นก่อน นอนที่หลัง ที่จัดขึ้นใน ธรรมศาสตร์ รังสิต เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันเสาร์ที่ 15 มี.ค. นัดรวมทีมหน้าเสาธง สวทช. ซึ่งการปั่นครั้งนี้เป็นการรวมทีมกันในนาม FFCC หรือ Fast Foward Cycling Club สวทช. มีสมาชิก 5 คน คือ พี่โก้ พี่ปืน ผม ธง และ วิน เจอกันหน้าเสาธง สามคน ก็ไปลงทะเบียนกันก่อนประมาณ 7 โมงเช้า แล้วพี่โก้ กับ วินก็ตามมาสมทบ ค่าสมัครคนละ 300 บาทเป็นการสมทบทุนบริจาคให้โรงเรียน สำหรับผู้สมัครผ่านเว็บมาก่อนก็ได้จะเสื้อ [...]

MrChoke: บางเรื่องแม้รู้ก็ทำอะไรไม่ได้…

9 April, 2014 - 12:45
ไม่ได้บันทึกหลายวัน มีเรื่องเยอะแยะมากมายอยากเขียนแต่อารมณ์ไม่ได้เหอๆ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีอะไรๆ มากมายตั้งแต่เข้าร่วมอบรมเรื่อง Agile ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ ถ้านำมาใช้ในทีมได้สิ่งที่ได้เรื่องแรกสำหรับผมคือตัวเอง มันสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างดี เมื่อแต่ละคนเกิดการพัฒนา ทีมก็พัฒนาตาม และ Product ที่ดีก็ตามมา องค์กรก็ได้สิ่งดีๆ ตามมาเช่นกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับใจผู้บริหารเช่นกันว่าต้องการ Product ที่ดีจริงๆ หรือต้องการนักปลูกผัก อันนี้ก็ไม่รู้สินะ… เมื่อวานก็ไปช่วยเก็บภาพงานค่าย EYH2014 ที่บ้านวิทย์มาเป็นปีที่สองที่เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นค่ายวันเดียวสำหรับนักเรียนหญิงเท่านั้น เพราะโดยสถิติแล้วนักวิทยาศาสตร์หญิงมีน้อย เค้าว่างั้นนะ งานนี้บริษัท Seagate เป็นเจ้าของทุนร่วมกันกับ Nectec มานานถึง 6 ปีแล้ว ถ้าจัดสักสองวันผมว่ากำลังดี เพราะน้องๆ บางคนยังไม่ทันปรับตัวก็จบกิจกรรมเสียแล้ว เพราะกิจกรรมหลายๆ อย่างมีประโยชน์ ทุกคนไม่ได้เวียนเข้าฐานกันทุกคน ส่วนวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะปั่นตั้งแต่เช้าสักหน่อยแต่ตื่นไม่ไหว เพราะเมื่อคืนโดนรมควันซะปวดหัวมาก กินยาเข้าไปนอนยาวเลย ตอนกลางวันออกไปหาอะไรกินเจอแดดเข้าไปร้อนมากๆ เลยวางแผนออกปั่นตอนเย็นดีกว่า ก็ออกประมาณห้าโมงครึ่ง ปั่นไปวัดไผ่ล้อมคนเดียวเป็นครั้งที่สอง ครั้งก่อนออกตอนหกโมงเย็นไปถึงวันก็มืดแล้วตอนกลับเลยปั่นไปลุ้นไปเพราะทางมืด แต่โชคดีที่รถค่อนข้างน้อยเลยปั่นสบายหน่อย ส่วนวันนี้ตอนออกตัวมือถือจับ GPS ไม่ค่อยได้ปั่นไปยกรถข้ามทางรถไฟแล้วระยะทางยังรวนๆ เลยยกเลิกแล้วรอจนมือถือจับ GPS ได้เลยค่อยเริ่มนับใหม่ ปั่นไปถึงวัดยังไม่มืดกำลังดี [...]

LookHin: ว่าด้วยกรีกและสงครามกรีก-เปอร์เซียในสมัยโบราณ

9 April, 2014 - 12:45

กรีกในสมัยโบราณอยู่ทางตะวันออกสุดยุโรปภาคใต้ ประกอบด้วยผืนแผ่นดินและดินแดนในหมูเกาะต่างๆ ในทะเลเอเจียน และฝั่งตะวันตกของเอเชียไมเนอร์ ซึ่งนิยมเรียกว่า “นครรัฐไอโอเนียน” ในบรรดานครรัฐต่างๆ ของกรีกต่างปกครองตัวเองอิสระแยกจากกัน ไม่เคยรวมตัวเป็นนครรัฐเดียวได้เลย ยกเว้นจะมีการรวมตัวกันบ้างเมื่อเกิดสงครามกับต่างชาติ โดยนครรัฐเหล่านั้นจะรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐ (Federation) แต่เมื่อสงครามสงบลงนครรัฐต่างๆ ก็แข่งขันกันเองและทำสงครามกันเองอยู่บ่อยครั้ง

การปกครอง

ในช่วง 1,200 – 650 ปีก่อนคริสตกาล รัฐแต่ละรัฐของกรีกมีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน แต่ละรัฐมีแนวทางการปกครองของตัวเองซึ่งพอจะจำแนกออกได้เป็น 4 แบบ

 1. ระบอบราชาธิปไตย (Monarchy) โดยมีพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจสูงสุดในการปกครอง
 2. ระบอบชนชั้นสูง (Aristocracy) โดยชนชั้นสูงจะตั้งคณะเป็นผู้ปกครอง ชนชั้นสูงที่ว่าคือพวกนักรบและขุนนาง
 3. ระบอบคณาธิปไตย (Oligarchy) เป็นการปกครองโดยหมู่คณะของกลุ่มคนบางกลุ่ม โดยคณะที่ว่าเป็นพลเมืองกลุ่มเล็กๆ ของพลเมืองผู้ร่ำรวย
 4. ระบอบทรราช (Tyranny) เป็นการปกครองโดยบุคคลเพียงคนเดียว ใช้อำนาจเด็ดขาดในการปกครอง ไม่คำนึงถึงผู้อยู่ใต้การปกครอง

จะว่าไปแล้วในแต่ละรัฐไม่ได้ปกครองด้วยการปกครองแบบใดแบบหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว อาจมีการรวมวิธีปกครองหลายแบบเข้าด้วยกัน ตัวอย่างการปกครองของรัฐใหญ่ๆ 3 รัฐ ได้แค่ นครรัฐคอรินธ์ นครัฐเอเธนส์ นครรัฐสปาร์ตา และระบอบประชาธิปไตยเพิ่งมีขึ้นในช่วง 494 ปีก่อนคริสตกาล

 1. นครรัฐคอรินธ์ เป็นรัฐเมืองท่าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เหนือที่ราบชายทะเลบริเวณคอคอดที่เชื่อมคาบสมุทรเพลอปปอนเนซุสกับแผ่นดินใหญ่ คอรินธ์แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ภูมิภาคและแบ่งประชากรออกเป็น 8 เผ่า ซึ่งแต่ละเผ่าจะเลือกผู้แทน 10 คน เพื่อเป็นผู้แทนในสภา (Council)  ซึ่งสภานี้จะเป็นคณะที่ปรึกษาของผู้ปกครองที่มาจากชนชั้นสูงอีกทีหนึ่ง
 2. นครรัฐเอเธนส์ เป็นรัฐขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 50,000 คน ประกอบด้วยบริเวณสำคัญ 2 ส่วนคือ อะโครโปลิส (Acropolis) และ อกอรา (Agora) ปกครองแบบประชาธิปไตย แต่แตกต่างจากประชาธิปไตยสมัยใหม่อยู่มาก คือ
  1. สิทธิในการปกครองถูกสงวนไว้สำหรับประชากรเพียง 1 ใน 6 เท่านั้น

  2. สตรีไม่มีหน้าที่หรือสิทธิใดๆ
  3. พลเมืองที่มีสิทธิสามารถใช้สิทธิของตัวเองได้โดยตรง โดยไม่ต้องเลือกผู้แทนเพื่อเข้าไปใช้สิทธิดังกล่าว จะเห็นว่าประชากรที่มีสิทธิในการปกครองของรัฐเอเธนส์มีอยู่ไม่มากจึงไม่จำเป็นต้องทำการเลือกผู้แทน พลเมืองทุกคนที่มีสิทธิสามารถเข้าร่วมประชุมสภาราษฎรและลงมติในเรื่องต่างๆได้
 3. นครรัฐสปาร์ตา เป็นรัฐที่ทรงอำนาจและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดานครรัฐต่างๆของกรีก มีกองกำลังทหารที่มีระเบียบวินัยและเกรียงไกรที่สุด มีลักษณะการปกครองเป็นเผด็จการทหาร ประชาชนของสปาร์ตาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  1. สปาร์เตียน (Spartiates) เป็นชาวดอเรียน ถือเป็นสปาร์ตาแท้ ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นทหาร
  2. เปริโอชิ (Perioecil) เป็นชาวเลซิเดโมเนียน อาศัยอยู่รอบนอกตัวเมือง จัดเป็นเสรีชนทำกิจการของตัวเองได้ แต่ขาดสิทธิทางการเมือง
  3. เฮล็อต (Helot) เป็นชนพื้นเมืองเดิม แต่เมื่อพวกเลซิดเดโมเนียนบุกรุกเข้ามาก็ทำการควบคุมคนเหล่านี้ให้อยู่ในฐานะ “ทาส”

สงครามกรีก-เปอร์เซีย

ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล จักรวรรดิเปอร์เซียมีอาณาเขตกว้างขวาง ยึดครองอาณาจักรต่างๆ ไว้ได้เป็นจำนวนมาก โดยมีเขตแดนดังนี้

 • ทางทิศเหนือจดทะเลดำ เทือกเขาคอเคซัส ทะเลสาปแคสเปียน
 • ทิศใต้จดอ่าวเปอร์เซีย ทะเลอาระเบียน
 • ทิศตะวันออกจดแม่น้ำสินธุ เทือกเขาฮินดูกูด
 • ทิศตะวันตกจดทะเลเอเจียน และข้ามแม่น้ำไนล์เข้าไปในอียิปต์

สงครามกรีก-เปอร์เซีย ครั้งที่ 1 (492 ปีก่อนคริสตกาล)

กษัตริย์ดาริอุสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย ให้มาร์โดนิอุส (Madonius) ยกทัพข้ามช่องแคบเฮเลสปอนต์ผ่านแคว้นเทรซ (Thrace) ซึ่งเป็นชายฝั่งด้านเหนือของทะเลเอเจียน เพื่อเดินทางทัพเรือต่อไปยังคาลสมุทรกรีก แต่ถูกพายุใหญ่ ทำให้เรือเสียหายมากจนต้องยกทัพกลับ หลังจากนั้นพระเจ้าดาริอุสที่ 1 ได้ส่งคณะฑูตไปยังรัฐต่างๆของกรีกเพื่อเจรจาให้ยอมส่งส่วยดินและน้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการยอมแพ้และอยู่ใต้การปกครองของเปอร์เซีย ขณะนั้นนครรัฐหลายรัฐยอมส่งส่วย  แต่มีบางรัฐไม่ยอม เช่น รัฐเอเธนส์ และ รัฐสปาร์ตาร์

สงครามกรีก-เปอร์เซีย ครั้งที่ 2 (490 ปีก่อนคริสตกาล) หรือสงครามมาราธอน

กษัตริย์ดาริอุสที่ 1 รวบรวมกำลังพลเพื่อที่จะทำสงครามกับกรีกอีกครั้ง โดยมีทหารราบ 250,000 ทหารม้า 1,000 เรือมากกว่า 600 ลำ โดยเดินทัพเลียบชายฝั่งทะเลเมติเตอเรเนียนเข้าสู่ทะเลเอเจียน และขึ้นบกที่อ่าวมาราธอน (Marathon) แคว้นอัตติกา (Attica) การรบครั้งนี้ถึงกรีกจะมีกำลังน้อยกว่า แต่กรีกเป็นฝ่ายชนะ

สงครามกรีก-เปอร์เซีย ครั้งที่ 3 (481 ปีก่อนคริสตกาล)

หลังจากกษัตริย์ดาริอุสที่ 1 สิ้นพระชนม์ในปี 486 ก่อนคริสตกาล  เจ้าชายเซอร์เซส พระโอรสก็สืบราชสมบัติต่อ เป็นกษัตริย์เซอร์เซสที่ 1 (Xerxes 1)  กษัตริย์เซอร์เซสที่ 1 ต้องการเดินทัพทางบกขึ้นเหนือ จึงสั่งให้ทำสะพานข้ามช่องแคบเฮเลสปอนส์ แล้วเดินทัพอ้อมมาตามชายฝั่งทะเลเข้าสู่คาบสมุทรกรีก โดยมีกองทัพเรือเดินทางเลียบชายฝั่งมาด้วย ว่ากันว่าการยกทัพมาครั้งนี้มีกำลังพลถึง 2,300,000 คน

 • การรบที่ช่องเขาเทอร์โมพิเล ลีโอไนดัส (ในหนัง 300 ภาคแรกเป็นเรื่องของคนคนนี้) ได้นำทหารสปาร์ตา 300 คนต้านทัพของเปอร์เซียบริเวณช่องเขาเทอร์โมพิเล ลีโอไนดัสและทหารสปาร์ตาทั้ง 300 คน ได้ทำการสู่รบอย่างกล้าหาญและพลีชีพที่ช่องเขานี้ เมื่อรบชนะฝ่ายเปอร์เซียก็มุ่งหน้าสู่เอเธนส์
 • การรบทางเรือที่ซาลามิส เธมิสโตคลิส (Themistocles) (ในหนัง 300: Rise of an Empire เป็นเรื่องของคนคนนี้ เป็นแม่ทัพเรือชาวกรีก) เธมิสโตคลิส ได้ให้เหตุผลต่อสภาว่าอนาคตของเอเธนส์ขึ้นอยู่กับอำนาจทางทะเล เขาสามารถโน้มนาวให้ประชาชนในรัฐเอเธนส์เห็นชอบในการนำเงินมาใช้ในการสร้างกองทัพเรือให้แข็งแกร่ง ในการสู่รบทางเรือที่ซาลามิส เธมิสโตคลิส เป็นฝ่ายชนะ เมื่อแพ้สงครามกษัตริย์เซอร์เซสที่ 1 รวบรวมกำลังพลที่เหลืออยู่และกลับเปอร์เซีย แต่ได้วางกำลังพล 120,000 คน ไว้ที่คาบสมุทรกรีก และมอบหมายให้มาร์โดนิอุส (Mardonius) บุตรเขยทำหน้าที่เป็นแม่ทัพ เมื่อมาร์โดนิอุสได้เป็นแม่ทัพก็ได้นำทัพบุกกรีกอีกอีกครั้ง และถูกสังหารในการรบ กองทัพเปอร์เซียขาดผู้นำ จึงพ่ายแพ้อย่างราบคาบ

หลังจากได้รับชัยชนะจากสงครามจากเปอร์เซียแล้ว ก็เกิดสงครามภายในระหว่างรัฐของกรีกอีกหลายครั้ง จนในที่สุดพระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งมาซิโดเนีย (359– 336 ปีก่อนคริสตกาล) (คนนี้เป็นพ่อของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช) ซึ่งเป็นอาณาจักรทางภาคเหนือของกรีก ได้ใช้กำลังผสมระหว่างทหารม้าของขุนนางกับทหารราบฟาลังห์ (เป็นทหารที่ใช้โล่กับหอกยาวเวลารบจะเรียงแถวหน้ากระดาน) เข้ามาแทรกแซงและครอบครอง หลังจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (356-323 ปีก่อนคริสตกาล) ที่จะขยายอาณาเขตไปจนถึงอินเดีย

bact: “อยากกด Like จนมือสั่น”

1 April, 2014 - 12:45

สืบเนื่องจากกรณีตำรวจอยากดูข้อมูลการพูดคุยกันของประชาชนบนโซเชียลมีเดีย

นิตยสาร Way สัมภาษณ์ประมาณสิงหาปีที่แล้ว ฉบับสั้น “5 คำถาม” ตีพิมพ์ลงฉบับ 56 ธีมเล่ม “Human 2.0″

ส่วนฉบับยาวเพิ่งออกมาเมื่อเดือนนี้ (ก.พ. 2557) ในชื่อว่า “อยากกด Like จนมือสั่น” ว่าด้วยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบนสื่อสังคม การแสดงออกทางการเมือง การควบคุมสื่อ และสิทธิมนุษยชน

ภาพประกอบนี้ถ่ายที่ชั้น 2 ตึกคณะนิติ จุฬา หน้าร้านถ่ายเอกสาร – โซฟานี่ก็ไปยืมมาจากร้านถ่ายเอกสาร ช่วยกันยกกับพี่ช่างภาพ

bact: เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่ได้? ลิงก์เสีย? ลองนี่

1 April, 2014 - 12:45

ใครจะค้นจะหาอะไรในเว็บไซต์เดิมของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ถ้าลิงก์ที่มีอยู่มันเข้าไม่ได้แล้ว (เพราะเว็บไซต์ใหม่เปลี่ยนการจัด url) และลองเสิร์ชด้วยชื่อบทความไม่ได้ผล ลองสองอันนี้ดูครับ

ถ้าลิงก์ที่มีอยู่เป็นลิงก์จากสมัย http://www.geocities.com/midnightuniv/ หรือ http://www.geocities.com/midnight2545/ ให้เปลี่ยนคำว่า geo ในลิงก์เป็น reo แล้วลองเข้าดูใหม่

ถ้าลิงก์ที่มีอยู่หน้าตาแนวๆ นี้ http://www.midnightuniv.org/midnight2544/XXX.html
ให้ลอก XXX มาใส่ตามลิงก์นี้ http://thaiis.com/midnightuniv-org-v1/XXX.html

เช่น http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999708.html
ก็เป็น http://thaiis.com/midnightuniv-org-v1/midnight2544/0009999708.html

ส่วนถ้าอยากไล่ดูบทความในแบบเดิมๆ ไปที่หน้าแรกแบบเก่าเก่าและแบบเก่าได้ที่สองลิงก์นี้ครับ

สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งมีบทความใหม่ๆ ออกมาอยู่เรื่อยๆ เข้าดูได้ที่ http://www.midnightuniv.org/

(เหตุทั้งหมดเกิดจากมีคนมาถามถึงบทความในโพสต์นี้ ซึ่งลิงก์เดิมเข้าไม่ได้แล้ว ก็เลยถึอโอกาสอัปเดตและเขียนบอกวิธีไปเลย)

Udomsak: Android de-compile Odex resource link

18 March, 2014 - 14:45
Step to de-compile

Basic information

http://javakorea.blogspot.com/2013/09/odex-decompilation.html

dex2jar Util

https://code.google.com/p/dex2jar/

JD-GUI
The “Java Decompiler project” aims to develop tools in order to decompile and analyze Java 5 “byte code” and the later versions.

http://jd.benow.ca/


My site Article and Topic

MrChoke: จากบันไดหลายวันเป็นอื่น…

17 March, 2014 - 00:45
หลังจากเจ็บออดๆ แอดๆ ตั้งแต่เป็นหวัด คอเคล็ด ปวดขากรรไกรทำให้ปั่นไม่เต็มที่ หลุดมาหลายวันวันนี้กลับมาปั่น เหมือนรถมันหนักขึ้นยังไงชอบกล ปั่นไล่เค้าไม่ทันซะงั้น ฮาๆ ตั้งเป้าไว้สามสิบกิโล ก็ได้สามสิบแถมนิดหน่อย

Thep: Thanks, and the November-January Diary

16 March, 2014 - 20:45

เร่งงานตามสัญญาโครงการอยู่หลายเดือน ไม่ได้เขียน blog จึงขอขอบคุณย้อนหลัง สำหรับผู้สนับสนุนงานพัฒนาของผมในเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557ที่ผ่านมาดังนี้ครับ:

ขออวยพรปีใหม่สากลและตรุษจีนย้อนหลังแด่ผู้สนับสนุนทุกท่าน ขอให้เจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทั้งมั่งมีศรีสุขครับ และที่สำคัญคือ 願源碼與你同在。[หงวงหง่วงแบ้อื่อลื่อตั่งต๋อ] May the Source be with you!

สามเดือนที่ผ่านมา นอกจากงานโครงการอักษรอีสานที่เป็นงานหลักแล้ว ก็มีงานพัฒนาอื่น ๆ เช่น

 • swath 0.5.2
  • แก้ปัญหา infinite loop ใน LaTeX filter ซึ่ง นิวตรอน รายงานมาทาง G+ (เป็น private share) พร้อมแพตช์แก้
  • แก้ปัญหาอักขระหายใน token ยาว ๆ ใน HTML filter ซึ่งคุณ Nicolas Brouard จากโครงการ ดีโมพีเดีย ได้พบขณะใช้ swath ช่วยเตรียมเอกสารฉบับพิมพ์ จากการใช้ base-64 encode รูปภาพในแท็ก <img src="data:image/png;base64,...> ซึ่งทำให้ token ยาวพอจะทำให้พบบั๊กได้ ถือเป็น use case ที่น่าสนใจมาก และทำให้รู้ว่ายังมีผู้ใช้ที่ใช้ HTML filter อยู่ ไม่ใช่แค่ LaTeX
  บั๊กทั้งสองนี้ เกิดจากความพยายามในการป้องกัน buffer overflow ใน swath 0.5.1 แต่แก้ไม่สมบูรณ์ (รุ่นก่อนหน้านั้นจะ segfault ในบั๊กหลังเลยทีเดียว ซึ่งเป็นช่องทางของ buffer overflow exploit ได้)
 • libdatrie 0.2.8
  • แก้ warning ใน test suite
  • แก้ปัญหาที่พบในการใช้ datrie เก็บคีย์ที่เป็นข้อมูล binary ซึ่งจะใช้ alphabet เต็มช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 255 ทำให้พบปัญหาคีย์ซ้ำสำหรับอักขระ 255 อันเนื่องมาจากค่าสิ้นสุดการวนลูปที่ไม่ถูกต้อง รายงานโดยคุณ Naoki Youshinaga
  • แก้ให้ trie ล้มเหลวเมื่อเดินด้วยอักขระนอกช่วง alphabet แทนที่จะยอมให้อักขระดังกล่าวเดินได้ด้วยค่า 255 แล้วทำให้เกิดคีย์ปลอม ๆ ขึ้น แนะนำโดยคุณ Naoki Youshinaga เช่นกัน
  • เพิ่มเติมรายละเอียดในเอกสารประกอบ ตามที่ทักท้วงโดยคุณ Naoki Youshinaga
 • ปรับแพกเกจใน Debian โดยการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือ
  • libdatrie-dev และ libthai-dev รองรับ multi-arch แล้ว หลังจากที่รองรับแค่ตัว lib package มาก่อนหน้านี้ ขณะนี้ dpkg รองรับการใช้แฟ้มร่วมกันระหว่างหลายแพกเกจแล้ว ทำให้สามารถใช้ header file ร่วมกันระหว่าง architecture ที่ต่างกันได้
  • รัน test suite ในการ build ทั้งใน libdatrie และ libthai ซึ่งทำให้พบ warning เพิ่มเติมใน libthai และแก้ที่ต้นน้ำแล้ว
 • ร่วมแปล VLC หลังจากพบคำสะกดผิดใน UI ก็ได้แปลเพิ่มเติมด้วยพอสมควร โดยเฉพาะชื่อภาษาต่าง ๆ ทำให้ได้ไปสอบทานกับคำแปล ISO 639 และ ISO 639-3 ในแพกเกจ iso-codes ควบคู่กันไปด้วย (ออกมาในรุ่น 3.50)
 • ตรวจทาน คำแปล GNOME ตามที่มีผู้ส่งคำแปลเข้ามา
 • งานแปล Xfce ขณะนี้แปลได้ 70% แล้ว

Udomsak: Cordova 3.3.1 Barcode scanner problem fix. org.apache.cordova.api.Plugin not found

16 March, 2014 - 20:45

imageFrom: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtkOTo328wyUdLvRmAcEvBUNKbYmLq58oqVPybqnjaSXBOhhnD
Problem:
Cause :

1. Error for plugman install
2. Error because plugin most work with  Cordova API version 2.x  cause to error .  org.apache.cordova.api.Plugin not found 

3. Upgrade platform
         

Solve:  ( for Barcode Scanner plugin )

$cordova create HelloCordova
$cd  HelloCordova
$cordova platform add  android
$cordova cordova plugin add https://github.com/wildabeast/BarcodeScanner.git
$cordova build

In some case please remove older plugin that error before install new one otherwise problem stillon


MoreInfo:

Read :  http://simonmacdonald.blogspot.fr/2013/06/why-dont-my-plugins-work-in-phonegap.html
Other:http://stackoverflow.com/questions/19537857/phonegap-3-1-barcodescanner-uncaught-module-cordova-plugin-barcodescanner-not-fo

My site Article and Topic

MrChoke: มิยาบิ เซียร์รังสิต

10 March, 2014 - 00:45
วันนี้ตอนเย็นโบลิ่งอยากลองมิยาบิ ที่เซียร์รังสิต ก็ไปด้วย จริงๆ ไปมาแล้วสองสามรอบ ก็ยังมีความหวังว่าจะมีพัฒนาการบ้าง แต่วันนี้กลับยิ่งกว่าเดิมมากๆ ตั้งแต่จำนวนอาหาร และคุณภาพอาหาร ปกติจะกินเนื้ออย่างเดียววันนี้เหมือนเนื้อคุณภาพแย่มากๆ เหม็นสาบ ไม่สด เหนียว ส่วนอย่างอื่นก็พอๆ กันไม่สด แถมคนยังกินอยู่แต่ก็ไม่มีการเติมของปล่อยให้สายพานว่างต้องสั่งเอา แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมร้านสาขายังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ หุหุ สาขาอื่นได้ข่าวว่าไม่แย่ขนาดนี้นะ กินเสร็จปอมกะโบลิ่งพาไปกินซูชิต่อล้างปากค่อยยังชั่วหน่อย พรุ่งนี้รอดูผลว่าเนื้อจะทำพิษหรือเปล่า เมื่อวานซื้อขนมกับกัญชาแมวมาฝากอีเปื้อน วันนี้เจอตัวเลยเอามาให้เสพย์ แต่ดูเหมือนนางจะไม่ค่อยเคลิ้มเท่าไหร่ สงสัยความเข้มข้นยังไม่ถึง

MrChoke: คอเคล็ด

3 March, 2014 - 23:45
หลังจากมีอาการคอเคล็ดมาตั้งแต่เมื่อวาน เมื่อคืนกลับมาจากดูหลานพอนอนแล้วกลับลุกไม่ค่อยค่อยได้ เจ็บมากๆ ตอนเช้าอาการไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ เลยนอนอยู่กับที่ทั้งวัน ตอนเย็นตื่นอาบน้ำดูเหมือนอาการจะดีขึ้น แต่จะเจ็บตอนเปลี่ยนท่าทาง และ ตอนลุกขึ้น พรุ่งนี้คงหายดี จะได้ปั่นต่อ T_T เดือนนี้เลยอดหนึ่งพันกิโลเลยเสียหายๆ ว่าแล้วก็หิวเพิ่งกินข้าวได้มื้อเดียว ไปแอบมองแถวเซเว่นดีกว่า หุหุ

MrChoke: อาๆ รับขวัญหลาน

1 March, 2014 - 23:45
วันนี้อาๆ นัดกันไปรับขวัญแฝดน้องพัฟและน้องพายกัน ไปถึงเย็นละอาโบหิวเลยแวะกินข้าวกันก่อน เกือบไปไม่ทันถ่ายรูปกับหลานๆ เสียแล้ว โชคดีเค้ามารับกลับห้องช้า อิอิ

Prach: My Contribution to Debian, 2014-1

1 March, 2014 - 21:45
Uploaded:
- php-sasl, php-gnupg sponsored by Lior Kaplan
- php-date, php-auth -- sponsored by David Prévot
- libdi, libdbi-drivers -- sponsored Laszlo Boszormenyi

Bugs:
- #731732 -- ocamlrss: FTBFS on bytecode architectures
- #735372 -- docker.io: errors with bash completion

MrChoke: หลานแฝด

27 February, 2014 - 23:45
เมื่อวานได้ฤกษ์ดีผ่าคลอดหลานแฝด ลูกของพี่ชาย วันนี้เลยแวะไปเยี่ยมสักหน่อย แต่เนื่องจากอายุครรภ์ยังไม่ครบดีเลยต้องอยู่ห้องดูแลเด็กแรกเกิด ออกได้ก็พรุ่งนี้ พรุ่งนี้เย็นๆ เลยนัดกับ อาโบ อาจอย ไปเยี่ยมพร้อมกันอีกที จะได้รับขวัญหลานพร้อมๆ กัน ส่วนพี่สะใภ้ก็ยังต้องให้เลือดเพิ่มเติมเพราะเสียเลือดเยอะ เนื่องจากรกติดมดลูกมากไป มีอาการซีดเกล็ดเลือดต่ำ กลับมาตอนเย็นก็ปั่นสักหน่อยจริงๆ ปั่นกันหลายคน แต่ปอมมีงานเยอะ ปั่นได้แค่สิบห้ากิโลก็หนีไปเสียก่อน ส่วนยี่สิบกิโลหลัง อาศัยดูดท้ายน้อง MTEC ปั่นสะบายหน่อยอิอิ ความเร็วเฉลี่ยเลยสูงใช้ได้ ถ้าปั่นคนเดียวคงเป็นลมไปแล้ว