คำถามเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม

ความเข้าใจของตัววัฒนธรรม (และของผู้เขียนเอง) เกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้การจัดการแบบเผด็จการใจดี ยังไม่ค่อยชัดเจนนัก โครงการส่วนใหญ่จะล้มเหลว แต่ก็มีโครงการจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และกลายเป็นโครงการที่สำคัญ (Perl, Apache, KDE) ยังไม่มีใครเข้าใจอย่างแท้จริง ว่าความแตกต่างอยู่ที่ไหน มีเพียงความรู้สึกเลือนๆ โดยทั่วไปว่า โครงการเหล่านี้ต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งจะตั้งอยู่หรือล้มไปก็แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของสมาชิกแต่ละคน แต่เรื่องนี้เป็นความจริงหรือ? หรือว่ายังมีกุศโลบายแบบอย่างที่กลุ่มอื่นสามารถดำเนินตามได้อีก?