บรรณานุกรม

[Miller] Miller, William Ian; Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law, and Society in Saga Iceland; University of Chicago Press 1990, ISBN 0-226-52680-1. การศึกษาที่น่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับกฎชุมนุมชนของชาวไอซ์แลนด์ ซึ่งทั้งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับบรรพบุรุษของทฤษฎีทรัพย์สินของล็อค และบรรยายถึงช่วงหลังๆ ของกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจารีตประเพณีได้กลายมาเป็นกฎหมายจารีตประเพณี แล้วจึงเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร

[Mal] Malaclypse the Younger; Principia Discordia, or How I Found Goddess and What I Did To Her When I Found Her; Loompanics, ISBN 1-55950-040-9. มีความเปิ่นที่เร้าใจมากมายที่สามารถพบได้ใน Discordianism ในจำนวนนี้ `หลักการ SNAFU' ได้วิเคราะห์อย่างค่อนข้างตรงไปตรงมา ว่าทำไมระบบยศศักดิ์จึงไม่สามารถปรับตัวตามขนาดได้ดี มี ฉบับ HTML ด้วย

[BCT] J. Barkow, L. Cosmides, and J. Tooby (Eds.); The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. New York: Oxford University Press 1992. หนังสือปูพื้นอันยอดเยี่ยมเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการ บทความบางเรื่องในนี้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของวัฒนธรรมสามชนิดที่ผู้เขียนได้กล่าวถึง (ยศศักดิ์/แลกเปลี่ยน/การให้) โดยได้ชี้แนะว่ารูปแบบเหล่านี้ ผูกพันแนบแน่นในจิตใจมนุษย์อย่างลึกล้ำพอสมควร

[MHG] Goldhaber, Michael K.; The Attention Economy and the Net. ผู้เขียนไปพบบทความนี้หลังจากที่ได้เขียนบทความของผู้เขียนเองรุ่นที่ 1.7 ไปแล้ว บทความนี้มีข้อผิดพลาดที่เห็นได้ชัดอยู่ (ในเรื่องการให้เหตุผลของ Goldhaber เกี่ยวกับความไร้ผลของการใช้เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์กับเรื่องการให้ความสนใจ ซึ่งไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเท่าที่ควร) แต่ Goldhaber ก็ยังมีสิ่งขบขันและลุ่มลึกที่จะพูด เกี่ยวกับบทบาทของการเรียกร้องความสนใจต่อการจัดโครงสร้างของพฤติกรรม เกียรติยศหรือชื่อเสียงในหมู่ชนที่ผู้เขียนได้พูดถึง อาจมองอย่างแตกฉานได้ว่าเป็นเพียงกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งของการให้ความสนใจในมุมมองของเขา

[HH] ผู้เขียนได้สรุปประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมแฮ็กเกอร์ใน A Brief History Of Hackerdom. หนังสือที่จะอธิบายได้ดีจริงๆ ยังต้องเขียนกันต่อไป อาจจะไม่ใช่โดยผู้เขียนเอง