Back to top

OpenSource Application - ห้องใหม่ใน pantip.com

คุณวันฉัตรแห่ง pantip.com มีความสนใจในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาเป็นเวลานาน พอดีได้มีโอกาสคุยกันเลยได้เสนอไปว่า น่าจะมีห้องใน pantip.com สำหรับ open source application เช่นสำหรับคนใช้ Firefox, OpenOffice.org, PDFCreator, 7-Zip, GIMP... แทนที่จะมีแต่ห้อง Linux อย่างที่เป็นอยู่ ซึ่งทางทีมงาน pantip.com ก็เห็นด้วย เพราะก็ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สกันอยู่แล้ว ผลจึงเกิดเป็นห้อง Open Source Application ขึ้นมา ไว้ให้คนทั่วไปได้พูดคุยและปรึกษากันเกี่ยวกับโปรแกรมโอเพนซอร์ส เชิญทุกท่านที่สนใจครับ

Topic: